• "Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu."

  Henry Ford

 • "Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit, tomu není žádný vítr přznivý."

  Seneca

  Začněte s námi

Jak přemýšlíme

Při přípravě nových projektů i během jejich realizace jsme dokázali identifikovat několik zásad, které jsou pro nás klíčové a které obsahuje každý náš projekt. Tyto zásady jsou podle nás nezbyté pro úspěch spolupráce s klientem a pro budování dlouhodobých vztahů. 

 • 1

  Nepodceňovat detailní zadání klienta, případně ho k němu navést.

 • 2

  Širokým záběrem a zkušenostmi z různých odvětví se dívat na řešení projektů zvenčí, vnést do problematiky zkušenost, nadhled i tržní srovnání.

 • 3

  Průběžně projekt vyhodnocovat a po předání výstupů SPOČÍTAT jeho přidanou hodnotu.

Co děláme

Redesign organizačních modelů

Vstupní analýza a následný redesign organizačních struktur včetně srovnání s trhem pomáhá managementu získat jistotu, že je společnost optimálně nastavená a nevznikají na žádných pozicích nevyužité prostoje resp. nedostatečné kapacity pro plnění zadaných činností. 

Budování firemní kultury

Firemní kultura a její řízené i neřízené změny mají zásadní vliv na produktivitu a tím i výsledky společnosti. Systematickým přístupem nastavujeme spolu s klientem celou komunikační strategii, působíme v roli nestranného moderátora a pomáháme vyslechnout i diskutovat nejpalčivější témata. 

Tržní srovnání

Analýzy trhu a tržní srovnání s přímou konkurencí či celým odvětvím v ČR, Evropě i celosvětově připravujeme jako jeden z předpokladů pro vytvoření validní firemní strategie. V tržním srovnání se zaměřujeme především na potenciál produktivity v porovnání se souvisejícími dílčími ukazateli. Jako externí nezávislý poradce připravujeme „analýzy na klíč“ konkrétních ukazatelů vybrané skupiny firem se zachováním diskrétnosti zdrojových dat.

Interim management

Ve spolupráci s klientem připravíme konkrétní zadání pro Interim managera, nastavíme ukazatele výkonu a plnění cílů projektu.  Díky síti spolupracujících poradců zastřešujeme Interim management v oblasti finančního řízení, krizového řízení, řízení lidských zdrojů i v rámci transformačních projektů.

Řízení strategických změn

Pomáháme definovat, sledovat a vyhodnocovat cíle transformačních projektů. Moderujeme interní validace cílů změn, pomáháme nastavovat rozdělení kompetencí a zodpovědností, připravujeme komunikační strategie a v neposlední řadě koučujeme interní agenty změn.  

Executive search

V souvislosti s realizací poradenských projektů u našich klientů často identifikujeme také potřebu pře/obsazení klíčové pozice. Kromě dočasné výpomoci formou interim managementu dodáváme našim klientům i proces cíleného vyhledávání, oslovování a prezentování vhodných kandidátů.
Součástí Executive Search může být také profilování pozice a psychodiagnostické (Predictive Index, Hogan) či bezpečností posouzení kandidátů (Secure check).

Procesní a personální audity

Potřeby pro realizaci personálního auditu mají mnoho příčin - od akvizic, přes změnu managementu po potřebu zvýšení efektivity či objektivního tržního srovnání. Společným jmenovatelem však bývá záměr nastavit OBJEKTIVNĚ a EFEKTIVNĚ vnitřní organizaci společnosti. 

Tým poradců

“HR Advisoři” nejsou personalisté, ale poradci, kteří chápou souvislosti mezi byznysem a lidmi. Naše projekty se prolínají mezi řízením firem a řízením lidí. Spolupráce s externími poradci přináší klientovi kromě know-how i výhodu vnést do řešení problematiky objektivní pohled bez skrytých motivů, vazeb a záměrů či přenést některá negativní rozhodnutí mimo firemní kulturu.

Projekty u našich klientů vedou výhradně zkušení manažeři, u nichž je podmínka minimálně 10 let praxe v daném oboru, zkušenost z mezinárodního prostředí a “mindset” vyhovující hodnotám HR Advisors CZ, s.r.o.

 • Chcete znát více detailů o spolupracujících poradcích?
 • Chcete se sejít a probrat možnosti?
 • Prosím pište na info@hradvisors.cz
ukázat více projektů

Tým Headhunterů

Náš druhý tým se specializuje na projekty v oblasti náboru. Tyto projekty vedou zkušení headhunteři, kteří využívají v případě potřeby služeb back office research týmu. Konkrétní produkty, se kterými máme v oblasti recruitmentu zkušenosti, jsou:

 • Executive search (zmapování trhu, zpracování long listu, výběr na short list)
 • Psychodiagnostické testování osobnostních profilů
 • Klasický recruitment (permanent placement)
 • Náborové projekty na míru
 • Školení interního HR teamu ve vyhledávání a aktivním oslovování uchazečů
 • Outplacement

Kombinaci produktů vždy volíme podle konkrétních priorit a možností našeho klienta. 

Chcete znát více detailů o spolupracujících headhunterech? Chcete znát v jakých konkrétně odvětvích máme kontakty? Prosím pište na info@hradvisors.cz 

ukázat více projektů